Wydarzenia

Nabożeństwo Czerwcowe

Rozpoczął się czerwiec i we wszystkich kościołach śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa.
Kiedy powstała ta modlitwa i o czym mówią nam jej poszczególne wezwania?
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest jedną z najbardziej znanych i lubianych form pobożności Bożego Serca.
Jej początki sięgają drugiej połowy XVII w. Wezwania litanii swoje źródło mają w Piśmie Świętym.
Zostały one podzielone na trzy grupy. Pierwszą stanowi siedem wezwań kierujących naszą myśl na relację Jezusa względem Boga Ojca i Ducha Świętego. Kolejnych dziewięć (poczynając od „Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości”) odwołuje się do bogactwa i głębi kryjącej się w Bożym Sercu. Trzecia grupa (17 wezwań, poczynając od „Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali”) kieruje naszą myśl na relację Jezusa Chrystusa do ludzi.
Każde z wezwań litanii poprzedza zwrot: „Serce Jezusa”, który odnosi się do całej osoby wcielonego Syna Bożego, kładąc akcent na tajemnicę Jego miłości do człowieka. Kiedy mówimy „Serce Jezusa”, mamy bowiem na myśli nie tylko ludzkie Serce Zbawiciela, ale również całą Jego Osobę: Jego życie wewnętrzne, Jego myśli i Jego uczucia.
Cały wywiad z ks.dr Leszkiem Poleszakiem, sercaninem, teologiem duchowości oraz autorem wielu publikacji na temat kultu Bożego Serca ? https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/echo201525_nspj.html
foto: Pixabay Licence

wzasiegu logo w70pxrngk