Wydarzenia

Spotkanie modlitewne Odnowy w Duchu Świętym

W sobotę, dnia 3 grudnia odbyło się spotkanie modlitewne liderów i animatorów Odnowy w Duchu Świętym. W spotkaniu oprócz dużej rzeszy liderów i animatorów, którzy przybyli z całej diecezji brali również udział księża zarówno naszej parafii wraz z księdzem dziekanem Stanisławem Uradzińskim oraz księdzem Wojciechem Nowackim - koordynatorem diecezjalnym Odnowy w Duchu Świętym, jak również księża będący opiekunami grup.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i zaproszeniem Ducha Świętego do prowadzenia naszego spotkania. Wszystkich gości przywitał ksiądz dziekan życząc owocnej modlitwy. Tematem naczelnym naszego spotkania była nasza droga do świętości. Pytanie zasadnicze „Czy znamy sposoby prowadzące do świętości, którymi powinniśmy się kierować?” Katechezę na ten temat wygłosił ksiądz Grzegorz, opiekun kolneńskiej grupy Betania, który zarówno werbalnie jak i empirycznie zapoznał nas ze sposobami osiągnięcia świętości. Było więc pudełko a w nim wiele akcesoriów, które pomagają nam zwykłym ludziom w osiągnięciu świętości. Wśród nich był Katechizm, różaniec, Pismo święte, Krzyż, które niewątpliwie ze świętością mają wiele wspólnego i nie budziły żadnego zdziwienia. Jednak w pudełku znalazła się także latarka, oświetlająca drogę, którą idziemy, gogle, dzięki którym widzimy lepiej to co ważne i w końcu rękawiczka chirurgiczna, która wzbudziła wiele emocji bo jaki jest jej związek ze świętością? Aby osiągnąć świętość należy zdecydowanie odciąć się od tego co nas od niej oddziela. Należy to zrobić w sposób drastyczny lecz zdecydowany. Ta ekspresyjna symbolika była bardzo przekonywująca i uzmysłowiła wszystkim obecnym jak wiele wyrzeczeń czeka nas na drodze do świętości. Potwierdza to przecież Katechizm, który mówi „ Nie ma świętości bez wyrzeczeń i walki duchowej”/ K K K 2015/. Bo przecież świętość to nie stan z innego świata, zarezerwowany tylko dla wybrańców, to nie ideał, którego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Zarówno ksiądz Grzegorz jak i kolejny blok modlitewno - katechetyczny, prowadzony przez Kingę z Wyszkowa i Bożenę z Grajewa, upewniły nas o tym, że każdy z nas kto kocha Boga i pragnie świętości, może ją osiągnąć i że my wszyscy zmierzamy w prawidłowym kierunku.
Po tych kreatywnych i pełnych emocji katechezach ubarwionych świetnie dobranym i wykonanym przez diakonię muzyczną repertuarem pieśni religijnych nastąpiła nasza indywidualna, spokojna i wyciszająca , prowadzona przez księdza Wojciecha adoracja Najświętszego Sakramentu. Teraz mogliśmy zawierzyć Bogu naszą świętość i prosić o cierpliwość w dążeniu do niej.
Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia była Eucharystia celebrowana również przez księdza Wojciecha i pozostałych księży opiekunów.
Całe to sobotnie spotkanie to niezapomniane, pełne emocji i wzruszeń spotkanie z Panem Bogiem, to kolejny zwyczajny krok w jego stronę, w stronę świętości. Wszystkim organizatorom tego owocnego spotkania, a zwłaszcza naszemu opiekunowi księdzu Grzegorzowi i liderce Bożence serdeczne - Bóg zapłać.

wzasiegu logo w70pxrngk