Wydarzenia

Wielki Post

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w nabożeństwach pokutnych

Drodze Krzyżowej dla dzieci, sprawowanej w każdy piątek o godz. 16:30, po której  jest Komunia Święta i drodze Krzyżowej dla wszystkich o g. 17:30 po której będzie sprawowana Msza święta.

W Gorzkich Żalach sprawowanych w każdą niedzielę po Mszy o godz. 17:00. Za udział w Gorzkich Żalach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje wszystkich katolików ścisły post, tzn. post jakościowy polegający na powstrzymaniu się od pokarmów mięsnych i post ilościowy, czyli spożywanie pokarmów raz do syta i dwa razy dla zaspokojenia głodu. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 lat aż do 60 roku życia. Zachęcamy wiernych do pokuty i modlitwy o trzeźwość, jak również do składania i odnawiania przyrzeczeń abstynenckich.

wzasiegu logo w70pxrngk