Wydarzenia

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Dane jest nam przeżywać kolejne Boże Narodzenie w trudnym czasie naznaczonym epidemią i niepokojami społecznymi.
Dlatego jeszcze bardziej potrzebujemy Boga, mocnej wiary, ufnej nadziei a nade wszystko żywej miłości płynącej z Betlejem od Nowonarodzonego Dziecięcia Bożego Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy życia łaską Bożą, która łączy nas z Bogiem tu na ziemi i prowadzi do wieczności z Nim. Potrzebujemy mocnej, scalonej rodziny, w której będziemy mieli oparcie i siłę do przetrwania trudności dnia codziennego. Potrzebujemy oddanych ludzi, którzy trwać będą na straży naszego zdrowia i życia.
Z okazji przyjścia Boga do nas na ziemię i tych bożonarodzeniowych dni życzymy - my kapłani posługujący w tej parafii - Wam wszystkim parafianie i goście łask od Boga, opieki Maryi i wsparcia św. Józefa.
Ks. prob. Stanisław
Ks. wikariusze; Andrzej i Kamil

wzasiegu logo w70pxrngk