Nowe dzwony

W naszej parafii jest dzwon dedykowany św. Antoniemu
„STARANIEM X.J.CZARNOWSKIEGO PROBOSZCZA KOLNEŃSKIEGO
KOSZTEM JÓZEFA I WERONIKI SZYMANOWSKICH
NA PAMIĄTKĘ POGROMU HORD MOSKIEWSKICH W SIERPNIU 1920 R.
PODZIĘKOWANIE ŚW. ANTONIEMU ZA OPIEKĘ W CZASIE WOJNY WSZECHŚWIATOWEJ NAD OKOLICĄ NASZĄ
BOŻE BŁOGOSŁAW OJCZYŹNIE NASZEJ
KOŚCIOŁOWI RZYMSKO-KATOLICKIEMU I OJCU ŚW. BENEDYKTOWI XV
ULANY 13 CZERWCA 1921 R.”
7 czerwca br. Ks. Bp. Łomżyński Janusz Stepnowski dokonał poświęcenia 2 nowych dzwonów:
1. Dedykowany Maryi oraz św. Janowi Pawłowi II i bł. Prymasowi Tysiąclecia Ks. Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu TOTUS TUUS – M - SOLI DEO „NA PAMIĄTKĘ
100 ROCZNICY URODZIN PAPIEŻA POLAKA JANA PAWŁA II (KAROLA WOJTYŁY) - 18.V.1920
I CUDU NAD WISŁĄ - 15.VIII.1920
ORAZ BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO
A.D. 2020
2. Dedykowany Patronce naszej parafii św. Annie: IMIĘ MOJE ŚW. ANNA
” NIECH MÓJ GŁOS ZAPRASZA WSZYSTKICH DO TEJ ŚWIĄTYNI NA SPOTKANIE Z BOGIEM I MARYJĄ.
DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ UFUNDOWALI
PARAFIANIE Z PROBOSZCZEM
A.D. 2020

wzasiegu logo w70pxrngk