ŻYCZENIA WIELKANOCNE


Umiłowani Bracia i Siostry.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam po raz kolejny usłyszeć orędzie o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Wszczepieni w Niego przez chrzest święty mamy udział w tym zwycięstwie i jesteśmy posłani do świata, by w mocy Bożego Ducha nieść nadzieję i miłość każdemu człowiekowi.
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Goście – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi do wypełniania chrześcijańskiej misji w Kościele i świecie.
Bp. Janusz Stepnowski

My - księża posługujący w tej parafii włączając się w życzenia Pasterza diecezji pragniemy dla Was wszystkich wszelkiego dobra od Jezusa Zmartwychwstałego jedności, życzliwości i zwyciężania własnych słabości dla dobra wspólnego. Niech przykazania miłości; Boga nade wszystko i bliźniego jak siebie samego, prowadzą nas w dalsze dni życia.
Radosnego Alleluja !!!!
ks. prob. Stanisław, ks. wik. Artur i Grzegorz

wzasiegu logo w70pxrngk