Domowy Kościół

domowy1

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Formacja małżeństw odbywa się w kręgach. Kręgi Rodzin są częścią Ruchu Światło -Życie, skupiającą małżeństwa sakramentalne. Krąg stanowi 4-6 rodzin, które spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i podsumowaniu całomiesięcznej pracy nad doskonaleniem życia małżeńskiego i rodzinnego we wspólnym wzrastaniu w wierze poprzez codzienną lekturę Pisma Św., modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną oraz comiesięczny dialog z małżonkiem w obecności Pana Jezusa.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Kręgiem opiekuje się kapłan, który służy wsparciem i pomocą duchową. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim codziennym życiu. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Praca w kręgach jest pogłębiana poprzez rekolekcje w ciągu roku i w czasie wakacji. Rekolekcje 15-dniowe (tzw. oaza) I, II i III stopnia małżonkowie mogą przeżywać wraz z dziećmi. W ciągu roku odbywają się rekolekcje 2- i 4-dniowe, zwane Oazą Rekolekcyjną Animatorów Rodzin oraz rekolekcje ewangelizacyjne . Ruch jest otwarty na nowe małżeństwa pragnące przeżywać swoją wiarę we wspólnocie. Nie jest przeznaczony dla "świętych" małżeństw, lecz mężczyzn i kobiet poszukujących wspólnej drogi do Boga, umacniających się wzajemnie w tej drodze, uczących się akceptacji siebie i tego co przynosi życie .

Przy naszej parafii pracuje obecnie 1 Krąg Domowego Kościoła. Moderatorem jest ks. Szymon Kurpiewski .

Zapraszamy małżeństwa, które pragną bardziej poznać i rozumieć siebie nawzajem oraz pogłębiać swoją wiarę.

Kontakt:
Moderator - ks. Szymon Kurpiewski tel.508676599
Wiesław Korzep: tel.502591329

 

W naszej parafii od 6 lat istnieje krąg Domowego Kościoła, do którego obecnie należy cztery małżeństwa. Aktualnie opiekunem kręgu jest ks. Szymon Kurpiewski. Nasza praca formacyjna przebiega głównie w rodzinie i polega na wypełnianiu zobowiązań członków Domowego Kościoła t.j. codziennej modlitwie osobistej , rodzinnej , małżeńskiej czy też czytaniu Pisma Świętego. Jednakże zobowiązania te nie są celem lecz środkami prowadzącymi do pogłębiania relacji z Bogiem a w konsekwencji relacji w naszych rodzinach. Bardzo ważnym elementem są rekolekcje, zwłaszcza dwutygodniowe Oazy Rodzin, które odbywają się w okresie wakacyjnym. W tym roku dwa małżeństwa uczestniczyły w takich rekolekcjach. Jedna z rodzin przeżywała Oazę I stopnia w Długoborzu koło Zambrowa , my natomiast wraz z czwórką naszych dzieci ( w wieku 4-15 lat) wyjechaliśmy na Oazę III stopnia do Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Były to rekolekcje polsko-ukraińskie, w których uczestniczyło 8 rodzin ukraińskich(m.in. z Kijowa, Żytomierza ) i tyle samo polskich( Warszawy, Otwocka, Katowic, Ostrołęki Łomży i z Kolna).Był to dla nas czas bliskiego spotkania zarówno z Bogiem jak i z ludźmi , a także czas poznania trudnych kart historii Polski i Ukrainy. Ukraina zachwyciła nas swoja piękną przyrodą , wspaniałymi krajobrazami, ale przede wszystkim ogromne wrażenie wywarło na nas spotkanie z katolikami , których wiara jest tak żywa jak u pierwszych chrześcijan . Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielami parafii liczącej około 1000 wiernych , w której istnieje ponad 40 różnych wspólnot , praktycznie wszyscy należą do jakiejś wspólnoty i w ten sposób pogłębiają swoją wiarę.

 

domowy2

Na zdjęciu uczestnicy oazy w katedrze w Kamieńcu Podolskim z biskupem Leonem Dubrawskim.

Małgorzata i Wiesław

wzasiegu logo w70pxrngk