Dziękuję Wszystkim, którzy przygotowali ołtarzyki, a także osobom, które zatroszczyły się o chorągwie i feretrony. Serdeczne podziękowania składam Panu Organiście i Panu Kościelnemu za trud i włożoną pracę. Dziękuję dziewczynkom i dzieciom komunijnym za ich odświętne uczestnictwo to dowód pięknych serc i wiary. Serdecznie dziękuję Policji, naszym Strażakom, Kawalerzystom oraz orkiestrze dętej. Proszę przyjmijcie każdy z osobna moje podziękowanie za to, że tu jesteście. Cieszymy się jako kapłani Waszą obecnością bo to dowód wiary i osobistego przyznania się do Chrystusa. Niech Bóg to dobro umacnia a słabości pomaga przepracowywać.