Odnowa w Duchu Świętym (zwana też Odnową Charyzmatyczną) w Kościele katolickim narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia. Ruch ten obecny jest w 240 krajach. W Polsce Odnowa w Duchu Świętym istnieje od 1975 roku i liczy obecnie 20400 członków. Ruch ten tworzą ludzie świeccy, którzy spotykają się w grupach modlitewnych. W Polsce koordynowaniem takich grup zajmuje się Krajowy Zespół Koordynatorów, skupiający przedstawicieli diecezji: księdza i osobę świecką. Krajowym duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym z ramienia KEP jest bp Andrzej Przybylskii.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betania” działająca przy Parafii pw. św. Anny w Kolnie powstała w 2001 roku. Grupa liczy około 50 członków. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. w salce parafialnej, a w pierwszy poniedziałek miesiąca po Eucharystii mamy wspólnotową adorację Najświętszego Sakramentu. Grupę modlitewną tworzą osoby w różnym wieku, które pragną wielbić Boga i umacniać się w wierze. Osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę są lider świecki i ksiądz opiekun.