W naszej parafii wierni modlą się na różańcu tworząc 21 kółek różańcowych. Każde koło różańcowe ma swojego patrona; św. Annę, św. Katarzynę, św. Józefa, św. Martę, św. Jolantę … . Od tego roku powstało też Koło Różańcowe im. bł. Jana Pawła II, do którego należą rodzice dzieci pierwszokomunijnych, którzy modlą się w int. swoich dzieci.

Kółka różańcowe raz w miesiącu zbierają się na tzw. zmiankach na wspólnej modlitwie różańcowej; wymieniają się tajemnicami różańcowymi. Czynnie uczestniczą w życiu parafii trwając na modlitwie każdego dnia oraz czuwają na adoracji Pana Jezusa w czasie 40-godz nabożeństwa i dniach Triduum Paschalnego, przewodniczą październikowej modlitwie różańcowej w kościele. Poszczególne kółka obchodzą imieniny „odpusty” ku czci swojego świętego Patrona. Swoimi ofiarami wspierają remont świątyni i inne dzieła materialne parafii np. powstanie stacji różańcowych wokół świątyni.
Chętne osoby zapraszamy do włączenia się do modlitwy różańcowej w KŻR.

Opiekunem KŻR jest ks. proboszcz.

Spotkanie odpustowe po modlitwie rózańcowej KŻR św. Barbary