Od powstania „Radia Maryja” w grudniu 1991r. powstała też RODZINA RADIA MARYJA – czyli ludzie, którzy skupili się wokół tego dzieła. Osoby te słuchają i wspierają RM.

Gromadzą się w parafiach na wspólnej modlitwie oraz składanymi ofiarami wspierają działalność RM. Dzięki RM osoby chore, w starszym wieku i ci, którzy chcą słuchać tego radia mają możność uczestniczenia we Mszy św., pogłębiają wiedzę religijną poprzez słuchanie katechez i spieszą z wzajemną pomocą.
W naszej parafii istnieje od kilkunastu lat Parafialne Biuro Radia Maryja, któremu szefuje p. Stanisław. W każdy 13 dzień miesiąca Rodzina Radia Maryja modli się na różańcu a następne uczestniczy we Mszy św. Intencją modlitewną obejmujemy cały Kościół, Ojca Świętego, naszą Ojczyznę i całe dzieło Radia Maryja – Ojców Redemptorystów, redakcję i słuchaczy. Po Mszy św. w procesji z figurą MBFatimskiej idziemy wokół kościoła. W październiku w procesji idziemy z naszego kościoła do kościoła pw. Chrystusa Króla Wszechświata a w maju procesja jest w odwrotnym kierunku. Procesja gromadzi wielu parafian z obu kolneńskich parafii. Co pewien czas w biurze RM odbywają się spotkania robocze lub świąteczne spotkania np. opłatkowe.

Chętne osoby zapraszamy do czynnego przyłączenia się do Rodziny Radia Maryja.

Opiekunem jest ks. proboszcz.

Spotkanie części członków Rodziny RM w biurze RM przy naszej parafii.