Każda osoba, która przyjęła – nałożyła szkaplerz włącza się w Rodzinę Szkaplerzną. Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel jest znakiem wyrażającym macierzyńską miłość Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości.

Pierwotnie była to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i plecy. Istnieje także forma medalika szkaplerznego.
Szkaplerz wyraża pragnienie naśladowania Maryi, Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

Przyjęcie szkaplerza włącza do rodziny zakonu karmelitańskiego. Jest to łaska dodatkowa dla praktykujących nabożeństwo; dzięki niej mają udział we wszystkich dobrach duchowych zakonu, to znaczy w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, Mszach świętych, modlitwach, umartwieniach, postach, itp..
Uznając szkaplerz znakiem Maryi Kościół święty, związał go z dwoma łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierwsza – szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga – w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia.

Osoby, które pragną uroczyście przyjąć ten znak miłości Maryi przygotowują się uczestnicząc w nowennie od 7 do 15 lipca każdego roku i jest on uroczyście nakładany na Mszy św. we Wspomnienie NMP z Góry Karmel 16 lipca. Można go przyjąć z rąk kapłana również innego dnia w ciągu roku.

Modlitwa do Matki Bożej szkaplerza świętego

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas biednych grzeszników,
którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki.
O Matko nasza! Patrz jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha,
jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni.
Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych,
pośpiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach, obroń w niebezpieczeństwach,
szczęśliwie przeprowadź przez życie, zachowaj od złego, okryj tych,
których sukienką Twoją odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym,
ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłodź w upaleniu czyśćcowym
i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały,
gdzie Boga chwalić i Tobie, o Matko najlitościwsza,
przez całą wieczność dzięki nieustannie za Twoją opiekę śpiewać będziemy. Amen.

Rodzina Szkaplerzna modli się wspólnie z Ruchem Obrony Życia w I środę miesiąca na adoracji Najświętszego Sakramentu o g. 17.00.

Opiekunem jest ks. proboszcz