Od kilku lat wiele osób składając 25 marca deklarację codziennej modlitwy i innej dobrowolnej ofiary podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie jest w niebezpieczeństwie. Każda osoba, która wytrwa w takiej duchowej adopcji dziecka cieszy się jego narodzinami w dniu Bożego Narodzenia. W ten sposób osoby te przyłączyły się do Ruchu Obrony Życia.

W I środę m-ca o g. 17.00 gromadzimy się na godzinnej adoracji Pana Jezusa odmawiając różaniec w intencji obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, szczególnie dzieci poczętych.

Przyłącz się i TY do tego dzieła. Odmawiaj codziennie:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia, który opiekował
się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji
tego nie narodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się w
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę,
daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje
dziecko pozostawili przy życiu, które
Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Dołącz – 1 dziesiątek różańca.

Opiekunem jest ks. proboszcz