Ewangelia dzisiaj o Trójcy opowiada
bo to jest poważna sprawa
że Bóg jeden a w Trzech Osobach
do nas przychodzi
Wiemy że to Syn nas oswobodził
Duch Święty nas ciągle ożywia
a stworzenie zawdzięczamy
bo w niebie Ojca mamy
ale dzisiaj dzień szczególny
ma zwracamy uwagę na nasze Mamusie
to One nas pod sercem wychowały
bo każdy z nas najpierw był mały
a to serce mamy i jej dłonie
otuliły nasze życie
i chociaż z domu wywędrujemy
pójdziemy w świat
to jest ktoś kto zawsze czeka
kto w oknie czasem stoi
kto telefon z nadzieją podnosi
to Mama
bo Ona do końca życia
w sercu nas nosi