Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym (zwana też Odnową Charyzmatyczną) w Kościele katolickim narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia. Ruch ten obecny jest w 240 krajach. W Polsce Odnowa w Duchu Świętym istnieje od 1975 roku i liczy obecnie 20400 członków. Ruch ten tworzą ludzie świeccy, którzy spotykają się w grupach modlitewnych. W Polsce koordynowaniem takich grup zajmuje się Krajowy Zespół Koordynatorów, skupiający przedstawicieli diecezji: księdza i osobę świecką. Krajowym duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym jest bp Bronisław Dembowski.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betania” działająca przy Parafii pw. św. Anny w Kolnie powstała w 2001 roku. Grupa liczy około 35 członków. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. w salce parafialnej, a w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 sprawowana jest Eucharystia w intencji członków wspólnoty. Grupę modlitewną tworzą osoby w różnym wieku, które pragną wielbić Boga i umacniać się w wierze. Osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę są lider świecki i ksiądz opiekun.

W kolneńskiej grupie „Betania” posługę lidera pełni Maria Lemańska, zaś duchowo towarzyszy wspólnocie Ks. Adam Ulatowski. Każde spotkanie grupy ma odmienny charakter, choć można wskazać powtarzające się elementy: głośna, żywa modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, prośby, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych członków. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się też charyzmaty. Spotkaniom wspólnoty towarzyszy diakonia muzyczna. Poprzez śpiew uczestnicy grupy także chwalą Boga i dziękują za otrzymane łaski.

Dzięki wspólnej modlitwie, wysłuchanym katechezom członkowie wspólnoty pogłębiają swoją duchowość, wzrastają w wierze. Formacja w Odnowie w Duchu Świętym nie ogranicza się tylko do cotygodniowych spotkań modlitewnych. Większość członków wspólnoty uczestniczy w różnych rekolekcjach. W grupie Odnowy rekolekcjami inicjacyjnymi są Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, które prowadzą do uznania Jezusa jako Pana i doświadczenia Chrztu w Duchu Świętym. Od tych rekolekcji rozpoczyna się droga formacji. Ponadto raz w miesiącu członkowie wspólnoty spotykają się w tzw. małych grupkach dzielenia, na których dzielą się doświadczeniem Boga w swoim życiu.

Uczestnicy grupy wyjeżdżają także na różne spotkania modlitewne organizowane przez Katolicką Odnowę Charyzmatyczną, np. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, na których doświadczają radości spotkania z Jezusem w większej wspólnocie Kościoła.
Odnowa w Duchu Świętym to jeden z liczniejszych ruchów w Kościele katolickim, który pomaga współczesnemu człowiekowi pogłębiać swoją więź z Chrystusem.

Jedną z grup modlitewnych działających w naszej parafii jest Odnowa w Duchu Świętym „Betania”. Wspólnota powstała w 2001 roku i liczy ok. 35 członków. Osobami odpowiedzialnymi za tę grupę są ksiądz opiekun i osoba świecka, która wybierana jest na trzyletnią kadencję. We wspólnocie kolneńskiej funkcje te pełnią Ks. Adam Ulatowski i Maria Lemańska.
W dniu 10 grudnia 2012 roku członkowie Odnowy w Duchu Świętym zgromadzili się na spotkaniu modlitewnym, by uwielbiać Boga i przyzywać mocy Ducha Świętego. To spotkanie miało szczególny charakter, bowiem grupa wybierała nowego lidera, który przez najbliższe trzy lata będzie jej przewodniczył. W spotkaniu uczestniczył także Ks. Proboszcz Stanisław Uradziński, który ma otwarte serce dla grup modlitewnych działających w naszej parafii i wspiera je swoją modlitwą. Na wybory lidera przybył również świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji łomżyńskiej – Wojciech Karczewski z Wyszkowa. Spotkanie modlitewne miało radosny charakter. Na początku grupa uwielbiała Boga, wysławiała Jego imię, a następnie prosiła Ducha Świętego o Jego moc, siłę, mądrość. Ważnym punktem spotkania było rozważanie fragmentu z Pisma Świętego z Ewangelii według św. Jana: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15, 16). Po wysłuchaniu Słowa Bożego grupa miała okazję, dzięki refleksji Wojciecha Karczewskiego, by zastanowić się nad tym, na czym polega prawdziwa przyjaźń z Chrystusem. Następnie przystąpiono do wyborów lidera. Osobą odpowiedzialną za kolneńską grupę Odnowy w Duchu Świętym po raz kolejny została Maria Lemańska. Spotkanie zakończyło się radosnym ucztowaniem przy stole.

Dziękujemy Marysi za dotychczasową trzyletnią posługę lidera i życzymy jej dużo wytrwałości w pełnieniu tej funkcji na kolejną kadencję.

wzasiegu logo w70pxrngk